Inzicht in het fietsgebruik in 2019

Hoeveel fietskilometers elektrisch worden afgelegd, waar de tweewieler populair is en wat de coronacrisis doet met onze mobiliteit. In de brochure ‘Fietsfeiten: nieuwe inzichten’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worden cijfers over ons fietsgebruik gepresenteerd.

Zo heeft 10 tot 15 procent van de werkgevers de parkeerplaatsen, de voorzieningen en de aanschafvergoeding voor fietsen in het afgelopen jaar verbeterd. Een vergelijkbaar aandeel verwacht dit (ook) het komende jaar te doen. 51 procent van de werkgevers biedt een vergoeding voor de aanschaf van een (elektrische) fiets.  In mei 2019, vijf maanden na de introductie, maakte 10 procent van de werkgevers gebruik van de leaseregeling voor de fiets.

Lees hier de volledige brochure van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.