Duurzaam Ondernemen

Klaver Fietsparkeren omarmt duurzaamheid

Klaver Fietsparkeren wil een duurzame omgeving realiseren die het leven van mens en milieu verbetert.
Wij hechten veel waarde aan de hoogste kwaliteit en de veiligheid van onze werknemers. Naast kwaliteit
besteden we veel aandacht aan de reductie van CO2-uitstoot en bieden we mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie een plek binnen ons bedrijf.

CO2 Prestatieladder

Klaver heeft het hoogst haalbare CO2 certificaat niveau 5. Hiervoor is inzicht in de eigen CO2 uitstoot
noodzakelijk voor scope 1, 2 en 3. Dat zijn de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt welke onderstaand zijn weergegeven:

Scope 1:
– Emissies van koudemiddelen uit airconditioning
– De gebruikte brandstoffen op de bedrijfslocatie zelf

Scope 2:
– Zakelijk luchtverkeer
– Zakelijk verkeer in personenauto’s in bezit van medewerkers Klaver
– Emissies door de productie van elektriciteit

Scope 3:
– Indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie
– Uitstoot leveranciers en onderaannemers

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf 01-02-2016 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf in de hoogst haalbare trede. Het keurmerk
Prestatieladder Socialer Ondernemen maakt zichtbaar dat Klaver Fietsparkeren niet alleen in haar werk
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering
een plek biedt.

MVO certificaat

Klaver Fietsparkeren voldoet aan de gestelde toetsingscriteria op niveau certificaat van de Metaalunie MVO-monitor.

VCA

Met het voldoen aan de eisen van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) zorgt Klaver Fietsparkeren voor een veilige
werkomgeving voor haar medewerkers.

Mobiliteit

Veel ondernemers gaan voorbij aan het feit dat bijna 50% van de voertuig gerelateerde kosten wordt bepaald
door het brandstofverbruik. U begrijpt dat een laag verbruik dus direct bijdraagt aan minder kosten. Ons eigen
wagenpark bestaat uit klasse A/B type auto’s. Daarnaast stimuleert Klaver zijn medewerkers om gebruik te
maken van de fiets of het openbaar vervoer. Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde. Onze vervoerders
maken bijvoorbeeld gebruik van vrachtwagens met lage CO2-uitstoot.

Digitaal factureren

Duurzaam denken is goed, duurzaam doen is beter! Klaver Fietsparkeren biedt u Factuur Digitaal. Wij factureren
digitaal en ontvangen facturen graag via: finance@klaverfietsparkeren.nl. Dit levert een energie- en CO2 besparing
op en is ook nog eens efficiënt, servicegericht, veilig en snel.