Pagina wordt geladen ...
Direct contact? Bel met 0528 74 52 00 of mail naar: info@klaverfietsparkeren.nl

CO2-prestatieladder

 
DUURZAAM ONDERNEMEN

Klaver heeft in 2010 het certificaat CO2 Bewust behaald op niveau 3. In 2011 is aan de eisen van niveau 4 en 5 voldaan en daarmee heeft Klaver nu het CO2 certificaat niveau 5 behaald.

Voor niveau 5 is het onderstaande nodig:
A) Inzicht in de eigen CO2 uitstoot, direct en indirect.
B) Vaststelling van de eigen ambitie om dit te reduceren.
C) Deelname aan initiatieven om ambitie te behalen.
D) Transparantie over eigen uitstoot en reductie ambitie.

Voor niveau 5 is inzicht in de eigen CO2 uitstoot noodzakelijk voor scope 1, 2 en 3. Dat zijn de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt welke onderstaand zijn weergegeven:

Scope 1:
- Emissies van koudemiddelen uit airconditioning.
- De gebruikte brandstoffen op de bedrijfslocatie zelf
- Brandstofverbruik door zakelijk verkeer in personenauto’s

Scope 2:
- Zakelijk luchtverkeer
- Zakelijk verkeer in personenauto’s in bezit van medewerkers Klaver.
- Emissies door de productie van elektriciteit.

Scope 3:
- Indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie
- Uitstoot leveranciers en onderaannemers

Documenten CO2-prestatieladder

Onderstaande documenten hebben betrekking op de CO2-prestatieladder:

Prestatieladder socialer ondernemen (PSO)

Vanaf 01-02-2016 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf in de hoogst haalbare trede. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Klaver Fietsparkeren niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

ISO certificering

Klaver Fietsparkeren is in het bezit van ISO certificaat 9001 en 14001. 

MVO certificaat

Klaver Fietsparkeren voldoet aan de gestelde toetsingscriteria op nivea certificaat van de Metaaluni mvo-monitor

Mobiliteit

Veel ondernemers gaan voorbij aan het feit dat bijna 50% van de voertuiggerelateerde kosten wordt bepaald door het brandstofverbruik. U begrijpt dat een laag verbruik dus direct bijdraagt aan minder kosten.

Ons eigen wagenpark bestaat uit klasse A/B type auto’s, daarnaast stimuleert Klaver zijn medewerkers om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.

Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde. Onze vervoerders maken bijvoorbeeld gebruik van vrachtwagens met lage CO2-uitstoot.

Digitaal factureren

Duurzaam denken is goed, duurzaam doen is beter!

Klaver Fietsparkeren biedt u Factuur Digitaal. Wij factureren digitaal en ontvangen facturen graag via: finance@klaverfietsparkeren.nl.
Dit levert een energie- en CO2 besparing op en is ook nog eens efficiënt, servicegericht, veilig en snel.

Rapportages voorgaande jaren

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld u aan en ontvang onze nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en ontwikkelingen.