Duurzaam Ondernemen

Klaver Fietsparkeren omarmt duurzaamheid.

CO2 Prestatieladder

Klaver heeft het hoogst haalbare CO2 certificaat niveau 5

Voor niveau 5 is inzicht in de eigen CO2 uitstoot noodzakelijk voor scope 1, 2 en 3. Dat zijn de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt welke onderstaand zijn weergegeven:

Certificaat CO2 2022

DOCUMENTEN CO2-PRESTATIELADDER

 

 

 

Scope 1:
– Emissies van koudemiddelen uit airconditioning.
– De gebruikte brandstoffen op de bedrijfslocatie zelf
– Brandstofverbruik door zakelijk verkeer in personenauto’s

Scope 2:
– Zakelijk luchtverkeer
– Zakelijk verkeer in personenauto’s in bezit van medewerkers Klaver.
– Emissies door de productie van elektriciteit.

Scope 3:
– Indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie
– Uitstoot leveranciers en onderaannemers

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN (PSO)

Vanaf 01-02-2016 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf in de hoogst haalbare trede. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Klaver Fietsparkeren niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

ISO CERTIFICERING

 

Klaver Fietsparkeren is in het bezit van ISO certificaat 9001 en 14001.

MVO CERTIFICAAT

Klaver Fietsparkeren voldoet aan de gestelde toetsingscriteria op niveau certificaat van de Metaaluni MVO-monitor

Certificaat MVO monitor metaalunie 

DIGITAAL FACTUREREN

Duurzaam denken is goed, duurzaam doen is beter!

Klaver Fietsparkeren biedt u Factuur Digitaal. Wij factureren digitaal en ontvangen facturen graag via: finance@klaverfietsparkeren.nl.
Dit levert een energie- en CO2 besparing op en is ook nog eens efficiënt, servicegericht, veilig en snel.

MOBILITEIT

Veel ondernemers gaan voorbij aan het feit dat bijna 50% van de voertuiggerelateerde kosten wordt bepaald door het brandstofverbruik. U begrijpt dat een laag verbruik dus direct bijdraagt aan minder kosten.

Ons eigen wagenpark bestaat uit klasse A/B type auto’s, daarnaast stimuleert Klaver zijn medewerkers om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.

Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde. Onze vervoerders maken bijvoorbeeld gebruik van vrachtwagens met lage CO2-uitstoot.